مزرعه های خورشیدی

مزرعه های خورشیدی

شركت گام، پیمانکار رتبه یک و واجد صلاحیت وزرارت نیرو، توانایی ارائه خدمات در زمینه مزرعه های خورشیدی فتوولتاییک را  بر مبنای   PV و CPV   در مقیاس كوچك (KW) و بزرگ (MW) ، متصل و غیر متصل به شبكه (On Grid & off Grid ) و به صورت EPCF به شرح زیر دارا می باشد:

 

                   

 

  • –  طراحی آرایش سلول های خورشیدی با توجه به منطقه و ظرفیت مزارع خورشیدی
  • – طراحی و ساخت سازه های نگهدارنده، پنل ها و فونداسیون ها
  • – تامین كالا و تجهیزات، شامل پنل ها ، اینورتورها و تجهیزات جانبی
  • – نصب و راه اندازی، بهره برداری و نگهداری مزارع خورشیدی
  • – مطالعات اتصال به شبكه
  • – مطالعات زیست محیطی
  • – همكاری با شركت های سرمایه گذار داخلی و خارجی در اجرای مزارع بزرگ خورشیدی