نصب نیروگاه خورشیدی با ظرفيت توليد 20 كيلووات، روي سقف سوله كارگاه سي ان سي گام اراك