پیام مدیرعامل

نزدیك به 30 سال پیش؛ شركت گام را بر پایه ی « اثر بخشی » بنا نهادیم و از همان آغاز، این آرمان را در سطوح مختلف و در قالب برنامه های عملی؛ بازتعریف کردیم.

در سطح ملی، رسالت ما احساس مسئولیت و تعهد حرفه ای و اخلاقی است، تا به مدد آن فردایی بهتر را برای نسل­ های آینده این آب و خاك رقم بزنیم، تا جایی كه تاریخ سازِ صنعت این مرز و بوم و مایه مباهاتِ آیند­گان باشیم.در عرصه جهانی نیز شركت گام، سال­هاست كه با ارایه بالاترین كیفیت خدمات طراحی مهندسی، تولید، تأمین و اجرای پروژه های برون مرزی؛ دوشادوش سایر كنش­گران عرصه ی صنعت ایران زمین، پله های سرافرازی میهن را یكی پس از دیگری می­پیماید.

همچنین در سطح سازمانی، ارتقای سطح زندگی و تقویت ذخایر فرهنگیِ تك تك اعضای خانواده­ عزیز گام را، سر لوحه ی برنامه های توسعه ی منابع انسانی شركت  قرارداده ایم. رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط كار، برنامه­ های مستمر فرهنگی- ورزشی، همراه با برگزاری دوره­ های آموزشی متنوع و مستمر؛ تنها بخشی از تلاش های ما برای تحقق آرمان اثر بخشی در عملكرد كاركنان گام بوده است.

اجرای دقیق استانداردهای زیست محیطی، تعهد عملی به استقرار صنعت سبز و درآمیختن خلاقیت و فن آوری برای رشد صنعت برق و مخابرات ایران؛ نیز از جمله گام ­های موفقی ا­ست كه در راستای نیل به آرمان اثر بخشی بر جامعه و میهن عزیزمان؛ برداشته­ ایم.

ارایه كارنامه­ای موفق از طراحی و اجرا تا تكمیل پروژه­هایEPC برق و مخابرات در خارج از مرزهای كشور، همچنین تقویت اعتبارجهانی و نام نیك مهندسان ایرانی، نیز ثمره كوشش شركت گام است كه به نوبه خود، بر رشد و درخشش صنعت ایران در عرصه بین­ المللی، اثرگذار بوده است.

نیك می­دانیم كه تا رسیدنِ كشور عزیزمان به جایگاه آرمانی اش در میان كشورهای صنعتی و موفق جهان، راه درازی در پیش داریم؛ اما بر این باوریم كه هر یك به سهم خود مسئولیم. از این رو، پیمان بسته­ ایم تا «گام»؛ همواره مشتاق، خستگی ­ناپذیر و استوار، در این مسیر، پویا و كوشا باقی بماند.

آمیزه ای از خلاقيت و نوآوری