سایر محصولات

علاوه بر خطوط انتقال نیرو و مخابراتی، شركت گام توانایی طراحی و ساخت انواع سازه های فلزی دیگر، مطابق با نیاز مشتری را دارد.

                    

 

پایه های مشبك و تلسكوپی (( لوله ای)  برق فشار ضعیف، متوسط و روشنایی)
•  طراحی، ساخت، گالوانیزه، بسته بندی و نصب، مطابق با استانداردهای بین المللی
•  تولید پایه های مشبك در طولهای 9، 11 و 14 متری با ضخامت های مختلف
•  تولید پایه های تلسكوپی در طولهای 9 و11 متری با ضخامت های مختلف
•  طراحی و تولید پایه های دوربین و روشنایی جاده ای
گارد ریل
• طراحی، تولید و گالوانیزه انواع گاردریل تیپ های W و VW ، در ضخامت های مختلف
•  تامین تمامی قطعات شامل ریل، پست، یوپلیت، پیچ و مهره، رفلكتور
•  امكان ارائه خدمات نصب گاردریل در پروژه های ملی و بین المللی

گنتری و پایه تجهیزات
•  سازه‌های فلزی مورد استفاده در پست‌های فشار قوی شامل انواع گنتری با ابعاد مختلف مطابق با طرح لی‌آوت پست
•  انواع پایه تجهیزات پست‌های فشار قوی

سازه های فلزی سنگین صنعتی
•  سكوهای دریایی، اسكلت‌های فلزی سنگین
•  سازه‌های پالایشگاهی، نیروگاهی، سوله‌های سنگین صنایع فولاد و كارخانجات صنعتی

سازه‌های فلزی ساختمانی
•  قطعات فلزی پیچ و مهره‌ای
•  پل‌های فلزی