برگزاري جشن آغاز سال تحصيلي 97-96 در شركت صنعتي گام اراك