شركت گام رتبه برتر هفدهمين نمايشگاه صنعت برق ايران را از آن خود كرد